Andeby Og Deromkring: Fetter Anton

Fetter Anton, eller Anton Duck som han heter, hadde sin første opptreden i tegneserien "Isbaderen" av Carl Barks fra 1948.


Faren til Anton er gåsa Didrik, og moren er Dora Duck, eneste datter til Anna "Bestemor" Duck. Dette resulterer i at Anton er halvt gås. I følge Don Rosas notater er han født rundt 1920.

Anton Duck har konstant flaks, og trenger derfor ikke jobbe. Flaksen skaffer han alt han trenger. Dette har gjort at han har blitt sett på som lat.

Antons flaks er forbundet med et maleri av en snorkelfink som Hilmar Duck hyrte en mann til å male på en av låvene hans dagen da mora til Anton, Dora, ble født. Dora skal også ha vært veldig heldig, og Anton arvet flaksen fra henne. Som liten gutt lekte Donald og Anton rundt denne låven på en av Antons bursdager da lynet nesten slo ned i Anton etter at Donald hadde heist ham opp på den motsatte siden av låven hvor det var malt en snorkelfink opp-ned. Fra denne dagen var Antons flaks snudd til uflaks på bursdagen hans, og dette ble ikke opphevet før episoden på ny gjentok seg da lynet nesten slo ned i Anton igjen, men denne gangen foran maleriet av den første snorkelfinken. Etter dette var Anton heldig hele året.

Grunnen til at han blir kalt for fetter Anton, er fordi han er fetteren til Donald Duck. Han er også Donalds rival i kampen om å vinne Dolly Ducks gunst.

---Kommentarer